Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm 2018 và các chương trình Ưu đãi - Trường Quốc Thảo