Tuyển sinh các khóa học Thiết kế thời trang & Công nghệ may Tháng 8/2018 - Trường Quốc Thảo