HÌNH ẢNH HỘI THẢO TUYỂN SINH
“THỜI TRANG THỎA SỨC SÁNG TẠO”

  • Thứ 7 ngày 23 tháng 6 năm 2018
  • Tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh
  • Do Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn – Fashion Design Saigon Academy – FDA phối hợp với Trường Đào Tạo Thiết Kế Thời Trang & Kỹ Thuật Công Nghệ May Trường Quốc Thảo đồng tổ chức.