Quản lý sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing - 5S - Kaizen chuyên ngành may

Quản lý sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing – 5S – Kaizen chuyên ngành may

 

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING

TRONG NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG & MAY CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU

 

Ưu đãi 20% học phí cho Học Viên Cũ và 10% học phí cho Doanh Nghiệp

 

  • Thời gian đào tạo: 06 buổi / khóa
  • Học phí: 3.900.000đ / khóa

 

Xem chương trình đào tạo khóa học Quản Lý Sản Xuất Tinh Gọn Lean tại đây >>